logo
TRÉNINGY, KRÚŽKY, AKADÉMIE A DENNé TÁBORY

Letný športový tábor

Manuál k platbe:

AKCIA:

V prípade úhrady do 15.06.2024 platí zvýhodnená cena: 180  Eur

Číslo účtu:

IBAN SK71 8330 0000 0023 0218 0325

Do poznámky je potrebné uviesť: Meno, priezvisko a termín/ny tábora

V hotovosti: Na mieste konania v prvý deň nástupu na vybraný/né termín/ny
Možnosť zúčastniť sa počas daných termínov aj na 1,2,3 alebo 4 dni.
V takom prípade sa platba uskutočňuje v hotovosti na mieste konania a cena je 50€/deň/účastník tábora.

Termíny:

1.TERMIN   01.07 – 05.07.2024

2.TERMIN   15.07 -19.07.2024

3.TERMIN   22.07 – 26.07.2024

4.TERMIN   05.08 –  09.08.2024   

5.TERMIN   12.08   -16.08.2024

6.TERMIN   19.08 – 23.08.2024

7.TERMIN    26.08 – 30.08.2024

PONDELOK – PIATOK:

07:30 – 16:00